Facebook LinkedIn

Norma nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperăART 1 Obiectul şi domeniul de aplicare
(1) Prezenta normă reglementează tipurile de rezerve tehnice constituite pentru activitatea de asigurări generale,
respectiv de asigurări de viaţă, precum şi modul de calcul al acestora în scopul înregistrării în evidenţele contabile şi
întocmirii situaţiilor financiare anuale.
(2) Prezenta normă se aplică:
a) societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de
asigurare şi reasigurare, denumite în continuare societăţi;
...

Descarcă AICI Norma nr. 38/2015. 

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 981 din 30 decembrie 2015.