Facebook LinkedIn

Norma nr. 37/2015 privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor

Art. 1. - Societăţile definite la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea
activităţii de asigurare şi reasigurare, denumite în continuare asigurători, ori societăţile specializate şi mandatate în
serviciile de constatare şi lichidare a daunelor desemnează personalul cu atribuţii în constatarea, soluţionarea dosarelor
de daună şi eliberarea documentelor de introducere în reparaţie a vehiculelor, în cazul în care asiguraţii deţin o asigurare
facultativă Casco valabilă, emisă de asigurătorul respectiv, şi se prezintă pentru a înştiinţa despre producerea unor
pagube materiale la vehiculul asigurat, în condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) şi la art. 801 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
...

Descarcă AICI Norma nr. 37/2015. 

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015.