Facebook LinkedIn

Norma nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.


Descarcă AICI Norma nr. 36/2015. Descarca AICI Anexa.

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015.