Facebook LinkedIn

Norma nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) -d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare cerinţe cantitative suplimentare celor prevăzute de Legea nr. 237/2015, de Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), de standardele tehnice de implementare, de standardele tehnice de reglementare, precum şi de actele delegate.
...

Descarcă AICI Norma nr. 34/2015. 

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015.