Facebook LinkedIn

Norma nr. 31/2015 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători

Art. 1. - Evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători, poate fi efectuată de persoane autorizate în evaluare, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţin certificatul de atestare a calităţii de membru asociat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), vizat pe anul în curs;
b) deţin un contract de asigurare de răspundere civilă şi profesională cu limită minimă de acoperire având echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiat cu un asigurător, altul decât cel pentru care efectuează operaţiunea de evaluare a activelor reprezentate de terenuri şi construcţii.
...

Descarcă AICI Norma nr. 31/2015. 

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015.