Facebook LinkedIn

Norma nr. 30/2015 privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special

Art. 1. - În conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004, în situaţia aplicării modalităţii de redresare financiară prin administrare specială, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., desemnează, prin decizie, o persoană fizică sau juridică în calitate de administrator special.
...

Descarcă AICI Norma nr. 30/2015. 

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015.