Facebook LinkedIn

Norma nr. 21/2015 pentru modificarea Normei ASF nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Art. I. - Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din data de 12 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Tarifele de primă stabilite de asigurători pot conţine reduceri comerciale. Asigurătorii trebuie să țină o evidență a reducerilor comerciale practicate și a justificării reducerii comerciale respective.”

2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Asigurătorii RCA/Intermediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea prevederilor art. 21, înscrise în poliţa de asigurare şi în documentul de plată al primei de asigurare.”

......


Descarcă AICI Norma nr. 21/2015. 

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 931 din 16 decembrie 2015