NORMA nr. 19/30.10.2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

Art. 1 - (1) Prezenta normă stabileşte modul de întocmire în scop informativ a situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

(2) Prevederile prezentei norme nu se aplică sucursalelor cu sediul în România, care aparţin unei societăţi de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare cu sediul în străinătate.Descarcă 
AICI Norma nr. 19/2015.

Norma a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din data de 9 noiembrie 2015