Facebook LinkedIn

Norma nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Art. 1. – Prezenta normă reglementează:
a) condiţiile care trebuie îndeplinite şi documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice române pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia;
b) fuziunea și divizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare;
c) condiţiile care trebuie îndeplinite şi documentele pe care trebuie să le prezinte brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare pentru desfășurarea activității de intermediere pe teritoriul statelor membre.


Descarcă aici textul integral al Normei nr.9/ 2015.

Norma ASF nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare a fost publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2015.