Facebook LinkedIn

NORMA nr.5/2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

Art. 1.(1) Prezenta normă stabilește condițiile și documentele în baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., acordă  avizul prealabil fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură în vederea înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și avizul în scopul funcționării lor, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea, avizarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 2/2014, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr.64/2013.

  (2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută în O.U.G. nr. 64/2013, precum și în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 26/2000.


Descarcă aici textul integral al Normei nr.5/2015


Norma nr. 5/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 11 martie 2015.