Facebook LinkedIn

Norma nr.24/2014 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare

Art. 1. - (1) Prezenta normă are ca obiect reglementarea modului de soluţionare a petiţiilor privind activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare autorizați în baza Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor,  cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin petent, în sensul prezentei norme, se înțelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită așa cum sunt definite de legislația în vigoare.                  

(3) Prin petiţie, în sensul prezentei norme, se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent,  astfel cum este definit la alin. (2) sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate, și fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.

Descarcă aici textul Normei nr.24, inclusiv Anexele.

Norma nr.24/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din 12 noiembrie 2014.