Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3112/2003

pentru punerea în aplicare a Normelor privind participarea personalului de specialitate al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la acţiuni iniţiate de alte persoane juridice

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 27 noiembrie 2003).

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 29 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind participarea personalului de specialitate al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la actiuni initiate de alte persoane juridice,
    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind participarea personalului de specialitate al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la actiuni initiate de alte persoane juridice, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala logistica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan 
Bucuresti, 21 noiembrie 2003
Nr. 3.112


ANEXA
 
NORME privind participarea personalului de specialitate al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la actiuni initiate de alte persoane juridice

 

    În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si veniturile provenite din alte surse legale, altele decât cele nominalizate expres în legea mai sus mentionata.
    Întrucât personalul de specialitate în domeniul asigurarilor din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor este solicitat în zilele lucratoare, în timpul programului, pentru a face parte din comisii de licitatii, comitete de evaluare constituite de banci, predarea de cursuri la institutiile de învatamânt din domeniu etc., este necesara instituirea cadrului organizatoric pentru desfasurarea acestor actiuni, aprobat de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:
   1. Participarea personalului de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor în comisiile instituite de alte persoane juridice se va face la cererea acestora, cu aprobarea conducerii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   2. Personalul de specialitate în domeniul asigurarilor va fi delegat:
   - sa faca parte din comisii de licitatie;
   - sa colaboreze la elaborarea caietelor de sarcini, studiilor ori a altor rapoarte sau reglementari ce se efectueaza de persoana juridica solicitanta;
   - sa reprezinte Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în diverse actiuni initiate de alte persoane juridice;
   - sa participe la predarea de cursuri la solicitarea institutiilor din domeniu.
   3. Pentru activitatea desfasurata de personalul de specialitate în cadrul actiunilor mentionate mai sus, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va negocia contravaloarea acestor prestatii, în functie de natura actiunii, cu persoanele juridice solicitante. Valoarea negociata a prestatiei ce se va încasa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va trebui sa acopere cel putin cheltuielile medii lunare cu personalul de specialitate si o cota medie lunara/salariat din cheltuielile materiale si servicii înregistrate în luna anterioara desfasurarii actiunii. Cheltuielile cu eventualele deplasari (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli legale etc.) vor fi suportate de persoana juridica solicitanta.
   4. Respectarea cadrului organizatoric, precum si a codului de conduita profesionala impus de actiunile initiate de persoanele juridice solicitante revine personalului de specialitate participant desemnat de conducerea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Eventualele daune materiale sau morale stabilite de organele competente potrivit legii vor fi suportate de personalul de specialitate care a participat la aceste actiuni.
   5. Participarea personalului de specialitate la actiunile initiate de entitatile publice finantate integral din surse bugetare se va face în functie de gradul de disponibilitate al acestui personal. În acest caz, entitatea publica solicitanta va suporta numai cheltuielile cu deplasarile în afara localitatilor.
   6. Valoarea prestatiilor încasate va constitui venit propriu al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si va fi utilizata pentru finantarea cheltuielilor de functionare si administrare.