Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3109/2004

pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1243 din 23 decembrie 2004). Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 3105/2005.

    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 7 decembrie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social varsat al asiguratorilor,


    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


   Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social varsat al asiguratorilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 3. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


    Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    Nicolae Eugen Crisan 
    Bucuresti, 16 decembrie 2004
    Nr. 3.109


    ANEXA
 
    NORME privind actualizarea limitei minime a capitalului social varsat al  asiguratorilor

 

   Art. 1. - Prezentele norme stabilesc limita minima, actualizata conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a capitalului social varsat pe care asiguratorii au obligatia de a-l mentine potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din legea sus-mentionata.
   Art. 2. - De la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, capitalul social varsat al asiguratorilor se actualizeaza si nu poate fi mai mic de:
   1. Pana la data de 30 iunie 2005:
   a) 40 miliarde lei, pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
   b) 65 miliarde lei, pentru activitatea de asigurari generale;
   c) 60 miliarde lei, pentru activitatea de asigurari de viata;
   d) suma valorilor prevazute la lit. a) si c) sau b) si c), dupa caz, in functie de activitatile de asigurare desfasurate.
   2. Pana la data de 31 decembrie 2005:
   a) 6.500.000 lei noi (echivalentul a 65 miliarde lei vechi), pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
   b) 10.000.000 lei noi (echivalentul a 100 miliarde lei vechi), pentru activitatea de asigurari generale;
   c) 10.000.000 lei noi (echivalentul a 100 miliarde lei vechi), pentru activitatea de asigurari de viata;
   d) suma valorilor prevazute la lit. a) si c) sau b) si c), dupa caz, in functie de activitatile de asigurare desfasurate.
   3. Pana la data de 30 iunie 2006:
   a) 10.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
   b) 15.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari generale;
   c) 15.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari de viata.
    Leul nou si leul vechi sunt definiti conform prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale.
   Art. 3. - Acordarea autorizatiei de a desfasura activitate de asigurare se va face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), ale art. 16 alin. (1) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Normelor pentru autorizarea asiguratorilor, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si ale prezentelor norme.
   Art. 4. - (1) Asiguratorii autorizati la data intrarii in vigoare a prezentelor norme vor proceda la majorarea capitalului social la nivelurile prevazute la art. 2, cu respectarea prevederilor Normelor pentru autorizarea asiguratorilor, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
   (2) Solicitantii care vor depune cereri de autorizare sa desfasoare activitate de asigurare de la intrarea in vigoare a prezentelor norme pana la data de 30 iunie 2005 trebuie sa depuna capitalul social prevazut la art. 2 pct. 1, in functie de activitatea de asigurare solicitata.
   (3) Solicitantii care vor depune cereri de autorizare sa desfasoare activitate de asigurare de la 1 iulie 2005 pana la data de 31 decembrie 2005 trebuie sa depuna capitalul social prevazut la art. 2 pct. 2, in functie de activitatea de asigurare solicitata.
   (4) Solicitantii care vor depune cereri de autorizare sa desfasoare activitate de asigurare de la 1 ianuarie 2006 pana la data de 30 iunie 2006 trebuie sa depuna capitalul social prevazut la art. 2 pct. 3, in functie de activitatea de asigurare solicitata.
   Art. 5. - Majorarea capitalului social se va realiza integral in forma baneasca, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 212 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
   Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.