Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3105/2005

pentru modificarea şi completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.417 din 18 mai 2005).

    In temeiul art. 4 alin. (27) si al art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 31 martie 2005, prin care s-a dispus modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vãrsat al asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2004,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Articol unic.  - Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social varsat al asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 2. - De la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, capitalul social varsat al asiguratorilor se actualizeaza la urmatoarele valori:
   1. Pana la data de 31 decembrie 2005:
   a) 5.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
   b) 8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari generale;
   c) 8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari de viata;
   d) suma valorilor prevazute la lit. a) si c) sau b) si c), dupã caz, in functie de activitatile de asigurare desfasurate.
   2. Pana la data de 30 iunie 2006:
   a) 8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
   b) 12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari generale;
   c) 12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari de viata;
   d) suma valorilor prevãzute la lit. a) si c) sau b) si c), dupa caz, in functie de activitatile de asigurare desfasurate."
   2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Solicitantii care vor depune cereri de autorizare de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme trebuie sa dispuna de capitalul social varsat minim prevazut pentru data de 30 iunie 2006, in functie de activitatea de asigurare solicitata, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare."
   3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 4 se abroga.
   4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 6. - In cazul nerespectarii prevederilor prezentelor norme se aplica prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare."
   5. Dupã articolul 6 se introduce articolul 7 cu urmatorul cuprins:
   "Art. 7. - (1) Asiguratorii care isi majoreaza capitalul pentru indeplinirea prevederilor prezentelor norme nu datoreaza Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor taxa de avizare prevazuta la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Daca prin majorarea capitalului o persoana juridica sau fizica devine, direct sau indirect, actionar semnificativ, asiguratorul in cauza va inainta, in termen de 15 zile de la data adunarii generale extraordinare a actionarilor in care s-a aprobat noua structura a actionariatului, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documentatia necesara obtinerii aprobarii conform prevederilor art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare."

  Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
  Nicolae Eugen Crisan
  Bucuresti, 12 mai 2005
  Nr. 3.105