Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113104/2006

pentru aprobarea Normelor privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îţi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006).

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 16 februarie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind unele masuri referitoare la asiguratorii care nu îsi actualizeaza limita minima a capitalului social varsat,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Normele privind unele masuri referitoare la asiguratorii care nu îsi actualizeaza limita minima a capitalului social varsat, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia autorizari, Directia generala control si Directia generala juridica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 16 februarie 2006
   Nr. 113.104


ANEXA
  
NORME  privind unele masuri referitoare la asiguratorii care nu îsi actualizeaza limita minima a capitalului social varsat


  Art. 1. - (1) Asiguratorii care nu îsi actualizeaza limita minima a capitalului social varsat potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, carora li se retrage autorizatia de functionare, sunt obligati sa aplice prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la efectuarea transferului de portofoliu, în termen de 6 luni de la data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei.
   (2) Asiguratorii care nu si-au actualizat limita minima a capitalului social varsat potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social varsat al asiguratorilor, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.105/2005, si carora li s-a retras autorizatia de functionare, sunt obligati sa aplice prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la efectuarea transferului de portofoliu, pâna la data de 30 iunie 2006.
   Art. 2. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate decide reautorizarea asiguratorilor care nu îsi actualizeaza limita minima a capitalului social varsat potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, daca, în termen de 6 luni de la data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei, acestia îsi actualizeaza limita minima a capitalului social la valorile prevazute de dispozitiile legale în vigoare la data reautorizarii.
   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate decide reautorizarea asiguratorilor care nu si-au actualizat limita minima a capitalului social varsat potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.105/2005, daca pâna la data de 30 iunie 2006 acestia îsi actualizeaza limita minima a capitalului social la urmatoarele valori:
   a) 8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari generale, exceptând asigurarile obligatorii;
   b) 12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari generale;
   c) 12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari de viata;
   d) suma valorilor prevazute la lit. a) si c) sau b) si c), dupa caz, în functie de activitatile de asigurare desfasurate.
   Art. 3. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate decide reautorizarea asiguratorilor care nu îsi actualizeaza limita minima a capitalului social varsat potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia si daca, în termen de 6 luni de la data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei, se produce o fuziune între acesti asiguratori, iar limita minima a capitalului rezultat ca urmare a fuziunii se încadreaza în valorile prevazute de dispozitiile legale în vigoare la data reautorizarii.
   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate decide reautorizarea asiguratorilor care nu si-au actualizat limita minima a capitalului social varsat potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.105/2005, si carora li s-a retras autorizatia de functionare, daca pâna la data de 30 iunie 2006 se produce o fuziune între acesti asiguratori, iar limita minima a capitalului rezultat ca urmare a fuziunii se încadreaza în valorile prevazute la art. 2 alin. (2).
   Art.4. - (1) Majorarea capitalului social se va realiza integral în forma baneasca, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Celelalte conditii prevazute în decizia initiala de autorizare, cu modificarile si completarile avizate ulterior de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, ramân valabile.
   Art. 5. - Daca prin majorarea capitalului o persoana juridica sau fizica devine, direct sau indirect, actionar semnificativ, asiguratorii vor înainta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, în termen de 15 zile de la data adunarii generale extraordinare a actionarilor în care s-a aprobat noua structura a actionariatului, documentatia necesara obtinerii aprobarii conform prevederilor art. 5 lit. b), coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acestora.
   Art. 6. - Pentru autorizarea transferului de portofoliu se datoreaza Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor taxa de autorizare de transfer de portofoliu prevazuta la art. 13 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 7. - Pentru reautorizarea asiguratorilor care îsi actualizeaza limita minima a capitalului social potrivit prevederilor prezentelor norme, se datoreaza Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor taxa de avizare prevazuta la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.