Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113125/2006

privind abrogarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudenţiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006).

   Tinând seama de dispozitiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26)-(28) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 8 august 2006, prin care s-a aprobat abrogarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Pe data de 1 octombrie 2006 se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002.
   Art. 2. - Secretarul general si Directia generala asigurari obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Angela Toncescu

   Bucuresti, 16 august 2006.
   Nr. 113.125.