Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113128/2006

privind preluarea Fondului de protecţie a victimelor străzii

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 895 din 03 noiembrie 2006).

   Tinand seama de dispozitiile art. 47 din Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.127/2006, emis in aplicarea prevederilor art. 251 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 30 octombrie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind preluarea Fondului de protectie a victimelor strazii,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Fondul de protectie a victimelor strazii, administrat de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania in temeiul Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.108/2005 pentru punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii, se preia incepand cu data de 1 noiembrie 2006 de catre asociatia Fondul de protectie a victimelor strazii, constituita in baza prevederilor art. 251 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 2. - Secretarul general si Directia generala reglementari si autorizari asigurari obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Angela Toncescu

   Bucuresti, 31 octombrie 2006.
   Nr. 113.128.