Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113141/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea de frontieră pentru raspunderea civilă a autovehiculelor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1053 din 29 decembrie 2006).

   Tinand seama de dispozitiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. c) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 21 decembrie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind asigurarea de frontiera pentru raspunderea civila a autovehiculelor,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - De la data de 1 ianuarie 2007 se pun in aplicare Normele privind asigurarea de frontiera pentru raspunderea civila a autovehiculelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania are obligatia de a pune in aplicare prevederile normelor prevazute la art. 1 in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.
   Art. 3. - Directia generala reglementari si autorizari asigurari obligatorii si Directia generala juridica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Angela Toncescu

   Bucuresti, 21 decembrie 2006.
   Nr. 113.141.

 

ANEXA - NORME privind asigurarea de frontiera pentru raspunderea civila a autovehiculelor

   Art. 1. - (1) Asigurarea de frontiera are ca scop acoperirea prin asigurare a riscurilor de raspundere civila pentru autovehiculele care apartin altui stat si care patrund pe teritoriul Romaniei fara a avea o asigurare RCA valabila sau a caror asigurare expira pe perioada sederii in Romania. Dupa intrarea in vigoare a Acordului multilateral pentru Romania, pentru autovehiculele care au locul obisnuit de stationare intr-un stat din Spatiul Economic European, inclusiv Elvetia, eliberarea asigurarii de frontiera nu mai este necesara.
   (2) Conducatorul auto al unui autovehicul apartinand altui stat, cu exceptia aceluia care detine o Carte Verde valabila, emisa sub autoritatea unui birou national competent, si cu exceptia conducatorului auto a carui asigurare de raspundere civila pe teritoriul statului membru de resedinta este garantata de biroul national al acelui stat, are obligatia de a incheia un contract de asigurare de frontiera.
   Art. 2. - (1) Asiguratorii mandatati de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania pot exercita activitatea de incheiere a asigurarii de frontiera in numele si pe seama biroului, in baza unor contracte.
   (2) La incheierea asigurarii de frontiera, in baza unei prime de asigurare, se emite conducatorului auto al autovehiculului un certificat de asigurare de frontiera.
   Art. 3. - (1) Asigurarea de frontiera se incheie la data intrarii autovehiculului pe teritoriul Romaniei sau cel tarziu la data expirarii asigurarii de raspundere civila, pentru o perioada de 30 de zile. Pentru autovehiculele care stationeaza in mod obisnuit in alte state decat cele membre ale Sistemului Carte Verde, asigurarea de frontiera se poate prelungi pe noi perioade de cate 30 de zile.
   (2) Asigurarea de frontiera acopera prejudiciile suferite in urma unor evenimente produse in limitele teritoriale de acoperire si pe perioada de valabilitate prevazuta in certificatul de asigurare de frontiera.
   Art. 4. - (1) Cerintele privind forma certificatului de asigurare de frontiera sunt prevazute prin Regulamentul Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania.
   (2) In cazul incetarii asigurarii de frontiera inainte de expirarea valabilitatii acesteia, diferenta de prima platita pentru aceasta asigurare nu se returneaza.
   Art. 5. - (1) Certificatele de asigurare de frontiera se emit:
   a) pana la intrarea in vigoare a Acordului multilateral pentru Romania, pentru autovehicule care nu stationeaza in mod obisnuit in statul nostru, cu valabilitate numai pentru teritoriul Romaniei;
   b) dupa intrarea in vigoare a Acordului multilateral pentru Romania, pentru autovehiculele care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul altor state, exceptand statele din Spatiul Economic European si Elvetia, in conformitate cu prevederile art. 1.
   (2) Tarifele lunare de prima pentru asigurarea de frontiera sunt:
   a) pentru autovehiculele prevazute la alin. (1) lit. a):
   - 100 euro pentru motociclete, mopede si autoturisme de pana la 9 locuri inclusiv;
   - 300 euro pentru orice alte vehicule, exceptand autoturismele;
   - 50 euro pentru remorci, semiremorci, atase si alte vehicule tractate;
   b) pentru autovehiculele prevazute la alin. (1) lit. b):
   - 150 euro pentru motociclete, mopede si autoturisme de pana la 9 locuri inclusiv;
   - 400 euro pentru orice alte vehicule, exceptand autoturismele;
   - 100 euro pentru remorci, semiremorci, atase si alte vehicule tractate.
   (3) Primele de asigurare se platesc in euro sau in lei, echivalent al sumei exprimate in euro, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii asigurarii de frontiera.
   (4) Pentru asigurarile unde solicitarea are o durata mai mare de o luna, prima de asigurare se calculeaza prin multiplicarea tarifelor de prime cu numarul de luni.
   Art. 6. - (1) Conducatorul auto al autovehiculului a carui utilizare pe teritoriul Romaniei este conditionata de asigurarea RCA la frontiera are obligatia sa prezinte certificatul de asigurare de frontiera pentru intreaga durata de deplasare a autovehiculului pe teritoriul Romaniei, dupa ce a expirat valabilitatea Cartii Verzi, pana la iesirea de pe teritoriul Romaniei.
   (2) Conducatorii autovehiculelor care nu isi indeplinesc obligatia de a incheia asigurarea de frontiera vor fi sanctionati in conformitate cu prevederile legale aplicabile in Romania.
   Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.