Facebook LinkedIn

Ordin nr. 18/2007

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 21 decembrie 2007).

   In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 18 decembrie 2007,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Articol unic.  - Termenul prevazut la art. II din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 13 decembrie 2007, se proroga pana la data de 1 aprilie 2008.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

   Bucuresti, 20 decembrie 2007.
   Nr. 18.