Facebook LinkedIn

Ordin nr. 21/2008

pentru punerea în aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24/12/2008. Actul a intrat în vigoare la data de 24 decembrie 2008).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare,
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2009 se pun în aplicare Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident.
(2) Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Asigurătorii autorizați vor lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor prevăzute la art. 1 și răspund de instruirea corespunzătoare a personalului propriu și a intermediarilor privind soluționarea daunelor în condiții adecvate, cu respectarea prevederilor legale în materie.
Art. 3. - Direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
Angela Toncescu
București, 18 decembrie 2008
Nr. 21


ANEXĂ
NORME privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident


CAPITOLUL I
Prevederi introductive


Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societăților din domeniul asigurărilor se poate face și în baza formularului Constatare amiabilă de accident.
Art. 2. - Condițiile de utilizare a formularului Constatare amiabilă de accident sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare, și de prezentele norme.


CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare


Art. 3. - Prevederile prezentelor norme se aplică pentru toate accidentele rutiere survenite pe teritoriul României, în urma cărora au rezultat numai pagube materiale și în care au fost implicate două vehicule.
Art. 4. - Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice, în incinte și în orice alte locuri.
Art. 5. - Completarea și semnarea formularului Constatare amiabilă de accident nu reprezintă o recunoaștere a răspunderii conducătorilor auto, ci un cumul de elemente și fapte care vor contribui la soluționarea dosarelor de daună.
Art. 6. - Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat în relația cu societățile din domeniul asigurărilor fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliție, numai dacă este completat și semnat de către ambii conducători de vehicule implicați în accident. În situația în care unul dintre vehicule este staționat/parcat, formularul poate fi completat și de către proprietarul/utilizatorul acestuia.
Art. 7. - Soluționarea dosarelor de daună pe baza formularului Constatare amiabilă de accident se face cu respectarea prevederilor Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare la data producerii evenimentului.
Art. 8. - Societățile de asigurare vor stabili dreptul la despăgubiri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza unui protocol încheiat de toate societățile autorizate să practice asigurări de vehicule.


CAPITOLUL III
Forma, dimensiunile și conținutul formularului Constatare amiabilă de accident


Art. 9. - Formularul Constatare amiabilă de accident conține două pagini autocopiative, ambele având aceeași valoare juridică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și instrucțiuni de utilizare a formularului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 10. - Formularul Constatare amiabilă de accident conține informații privind data și locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicați, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate și ale propriilor societăți de asigurare RCA, precum și informații privind circumstanțele producerii accidentului.
Art. 11. - Societățile de asigurări autorizate să încheie asigurări pentru vehicule au obligația de a tipări și de a distribui asiguraților formularul Constatare amiabilă de accident.
Art. 12. - Este interzis ca pe formular sau pe coperta acestuia să se inscripționeze denumirea ori sigla asigurătorului.


CAPITOLUL IV
Dispoziții finale


Art. 13. - Depunerea formularului Constatare amiabilă de accident de către oricare dintre cele două părți implicate reprezintă avizare de daună și obligă asigurătorul să deschidă dosarul de daună și să efectueze constatarea pagubelor. Se interzice asigurătorului/societății din domeniul asigurărilor îndrumarea părților pentru protocolarea accidentului de către poliția rutieră.
Art. 14. - Asigurătorii/Societățile din domeniul asigurărilor care au fost avizați/avizate despre producerea unui eveniment în baza formularului Constatare amiabilă de accident sunt obligați să elibereze persoanelor solicitante documentul de introducere în reparație prevăzut în Normele privind procedura de întocmire și eliberare a documentului de introducere în reparație a vehiculelor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2008.
Art. 15. - Societățile de asigurare, autorizate să practice clasa 10 de asigurări, au obligația ca în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme să încheie un protocol având ca obiect modul de stabilire a dreptului la despăgubire pentru proprietarii/utilizatorii vehiculelor implicate în accident, pe care îl vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societățile de asigurare se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 17. - Anexele 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentele norme.
___________
*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil și sunt publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24/12/2008.

Puteţi să descărcaţi aici Anexa 1 şi Anexa 2.