Facebook LinkedIn

Ordin nr. 19/2009

pentru modificarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2008

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 16/09/2009).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 8 septembrie 2009, prin care s-au adoptat modificările şi completările la Normele privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2008,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi ale art. 37 lit. a) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009, se modifică după cum urmează:
- La articolul 1 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
"e) nu se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. b), d) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la data solicitării autorizării pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor;".
Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 8 septembrie 2009
Nr. 19