Facebook LinkedIn

Ordin nr. 13/2010

pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în România

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 16/12/2010).

   Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 30 noiembrie 2010, prin care s-au adoptat Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în România,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (26) şi (27) şi ale art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006,
  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
  Art. 1. - (1) De la data de 1 ianuarie 2011 se pun în aplicare Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în România.
  (2) Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în România sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (3) Prevederile prezentului ordin se aplică şi pentru poliţele de asigurare emise în cursul anului 2010, dar a căror perioadă de valabilitate începe în anul 2011.
  (4) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.134/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006.
  Art. 2. - Asigurătorii autorizaţi vor lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin şi răspund de instruirea corespunzătoare a personalului propriu şi a intermediarilor implicaţi în contractarea asigurărilor pentru vehicule.
  Art. 3. - Direcţia generală reglementări şi autorizări asigurări obligatorii, respectiv Direcţia generală informatică din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
  Angela Toncescu
  Bucureşti, 13 decembrie 2010
  Nr. 13


  ANEXĂ
  NORME privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în România

  Art. 1. - (1) Toate societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România sau asigurarea facultativă a vehiculelor au obligaţia de a transmite în termenele prevăzute la art. 4, 5 şi 6 către baza de date unică CEDAM informaţii complete privind contractele de asigurare auto încheiate direct sau prin intermediari şi prejudiciile asociate acestora.
  (2) Societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România au obligaţia de a transmite către baza de date pentru evidenţa evenimentelor rutiere (REVER), în termen de 5 zile de la avizarea unui prejudiciu, informaţii complete privind evenimentul rutier în cauză, incluzând şi o copie electronică a formularului de constatare amiabilă.
  (3) Către baza de date CEDAM se transmit informaţii referitoare la poliţe de asigurare încheiate pentru autovehicule având locul obişnuit de staţionare în România.
  Art. 2. - (1) Accesul la bazele de date CEDAM sau REVER în scopul transmiterii informaţiilor centralizate se realizează prin intermediul unor certificate calificate pentru semnătură electronică.
  (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dispune aprobarea sau revocarea acestor certificate.
  (3) Societăţile de asigurare au obligaţia desemnării unei persoane responsabile pentru transmiterea şi actualizarea informaţiilor electronice către bazele de date CEDAM şi REVER.
  Art. 3. - (1) Încărcarea în bazele de date CEDAM sau REVER a informaţiilor referitoare la poliţele de asigurare sau la prejudiciile asociate acestora se realizează prin intermediul unui portal electronic dedicat. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor stabileşte caracteristicile interfeţei de utilizator, mecanismele de validare, forma şi tipul informaţiilor transmise prin acest portal.
  (2) Interogarea bazei de date CEDAM în vederea stabilirii istoricului de daune al unui vehicul se realizează exclusiv în cazul în care stabilirea clasei de bonus/malus nu se poate realiza pe baza informaţiilor conţinute de baza de date proprie a societăţii de asigurare.
  Art. 4. - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006, datele aferente unei poliţe de asigurare se transmit către baza de date CEDAM săptămânal.
  Art. 5. - Orice actualizare a informaţiilor referitoare la poliţele înscrise în evidenţa CEDAM sau la prejudiciile aferente acestora se transmite către baza de date în termen de cel mult 5 zile de la data apariţiei factorului care a generat modificarea datelor.
  Art. 6. - Încetarea înainte de termen a valabilităţii unei poliţe RCA se raportează către baza de date CEDAM în termen de 5 zile calendaristice.
  Art. 7. - Transmiterea de informaţii eronate, incomplete sau neactualizate se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.