Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3101/2007

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 19/01/2007). 

  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 decembrie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Articol unic. - Se aprobă Normele privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
  Angela Toncescu
  Bucureşti, 8 ianuarie 2007
  Nr. 3.101  ANEXĂ
  NORMĂ privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate

  Art. 1. - Pentru toate autorizaţiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate la cererea persoanelor îndreptăţite.
  Art. 2. - În vederea eliberării de duplicate se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:
  a) cerere de eliberare a duplicatului;
  b) în cazul autorizaţiei distruse sau pierdute: dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei într-un cotidian de largă circulaţie şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
  c) în cazul autorizaţiei furate: dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei, conform celor prevăzute la lit. b), precum şi copie de pe reclamaţia făcută la poliţie.
  Art. 3. - Duplicatul exemplarului original al autorizaţiei va avea înscrisă pe faţă menţiunea "Duplicat", iar pe verso menţiunea "Document cu valoare de original", semnătura preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ştampila rotundă.
  Art. 4. - Pentru eliberarea duplicatului, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (11) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se percepe o taxă reprezentând 25% din sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi la art. 36 alin. (1) din aceeaşi lege.
  Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.119/2005 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor distruse, pierdute sau furate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005.