Facebook LinkedIn

Ordin nr. 1/2012

pentru modificarea şi completarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 12/01/2012).

  Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2011, prin care s-au adoptat modificările şi completările Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, cu completările ulterioare,
  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. I. - Normele privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă, asigurătorii sunt obligaţi să realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza căreia vor recomanda ulterior o soluţie financiară acestuia. Soluţia financiară propusă este doar o recomandare a asigurătorului."
  2. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 54, cu următorul cuprins:
  "Art. 54 - Prevederile articolelor 51, 52 şi 53 nu se aplică contractelor de asigurare de viaţă care sunt complementare la produsele furnizate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care acţionează într-o piaţă reglementată şi nici contractelor de asigurare de grup (nominale sau nenominale)."
  3. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Clauzele contractuale din poliţa de asigurare şi din certificatul de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu cele menţionate în documentele prevăzute la art. 1 alin. (3)."
  Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
  Constantin Buzoianu
  Bucureşti, 9 ianuarie 2012
  Nr. 1