Facebook LinkedIn

Ordin nr. 4/2012

pentru modificarea Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 09/03/2012).

  Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 februarie 2012, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Articol unic. - Normele privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 3 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:
  - La articolul 2, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) În cazul în care transferul de portofoliu include şi contracte de asigurări de viaţă, acordul trebuie verificat şi confirmat şi de către un actuar agreat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor."

   
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu
Bucureşti, 6 martie 2012
Nr. 4