Facebook LinkedIn

Ordin nr. 8/2012

pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16/05/2012).

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 5 lit. h3) și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 aprilie 2012, prin care s-au adoptat Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:
a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010;
b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri 
de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 13 mai 2011;
c) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2012 privind numirea membrilor Comisiei de monitorizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 14 februarie 2012.

Art. 3. - Entităţile implicate în organizarea cursurilor de pregătire profesională, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu
Bucureşti, 03 mai 2012
Nr. 8

ANEXĂ
Norme privind activitatea furnizorilor de programe educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor