Facebook LinkedIn

Ordin nr. 9/2012

pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16/05/2012). 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 5 lit. h3), art. 8 alin. (1), art. 34 alin. (2) lit. a), art. 34 alin. (3) lit. f), art.34 alin.(6) și ale art. 35 alin. (5) lit.h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 aprilie 2012, prin care s-au adoptat Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:
a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010;
 b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2010 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 8 din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 28 decembrie 2010;
c) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 13 mai 2011.

Art. 3. – Societățile de asigurare și/sau reasigurare, intermediarii în asigurări și/sau reasigurări, precum și direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu
Bucureşti, 03 mai 2012
Nr. 9


ANEXĂ

Norme privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări