Facebook LinkedIn

Ordin nr. 10/2012

pentru punerea în aplicare a Normelor privind condițiile și modalitățile de comunicare electronică a unor informații referitoare la contracte de asigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 18/05/2012).

În conformitate cu dispozițiile art. 5 lit. (a) și ale art. 4 alin. (26) și (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 aprilie 2012, prin care s-au adoptat Normele privind condițiile și modalitățile de comunicare electronică a unor informații referitoare la contracte de asigurare,

în temeiul art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006,

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. 1. – (1) Începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind condițiile și modalitățile de comunicare electronică a unor informații referitoare la contracte de asigurare.
  (2) Normele privind condițiile și modalitățile de comunicare electronică a unor informații referitoare la contracte de asigurare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condițiile și modalitățile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule inmatriculate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 844 din 16 decembrie 2010.

  Art. 2. - Asigurătorii autorizați vor lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor și răspund de instruirea corespunzătoare a personalului propriu și a intermediarilor implicați în activitatea de încheiere a contractelor de asigurare.

  Art. 3. - Direcția Asigurări Obligatorii, respectiv Direcția Tehnologia Informației din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

  Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
  Constantin Buzoianu
  București, 11.05.2012
  Nr. 10


ANEXĂ

NORME privind condițiile și modalitățile de comunicare electronică a unor informații referitoare la contracte de asigurare

  Art. 1. – (1) Toate societățile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sau asigurarea facultativă a vehiculelor au obligația de a transmite către baza de date CEDAM în termen de 5 zile de la data emiterii polițelor de asigurare sau de la data avizării unor evenimente asigurate, informații complete privind contractele de asigurare auto încheiate, respectiv informații privind dosarele de daună asociate acestora.
  (2) Societățile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligația de a transmite către baza de date pentru evidența evenimentelor rutiere REVER, în termen de 5 zile de la avizarea unui eveniment asigurat, informații complete privind evenimentul rutier în cauză, incluzând și o copie electronică a formularului de constatare amiabilă, acolo unde este cazul.
  (3) Societățile de asigurare autorizate să practice asigurări de incendiu și alte calamități naturale au obligația de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informații complete privind contractele de asigurare facultativă a locuințelor încheiate, în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.
  (4) Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale are obligația de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informații complete privind polițele de asigurare obligatorie a locuințelor încheiate, în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.
  (5) Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale are obligația de a transmite lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informații privind construcțiile cu destinația de locuință, inclusiv cele cu destinația de locuință socială, care trebuie asigurate împotriva cutremurului, alunecărilor de teren și inundațiilor, așa cum rezultă din evidența unităților administrativ-teritoriale la nivel național.

  Art. 2. – Transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a informațiilor menționate la art. 1 se realizează prin intermediul unui portal electronic dedicat. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor stabilește și informează societățile de asigurare asupra caracteristicilor interfeței de utilizator, mecanismelor de validare, formei și tipurilor de informație transmisă prin acest portal.

  Art. 3. – Transmiterea informațiilor solicitate la art. 1, alin. (3), (4) și (5) va deveni obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2013.

  Art. 4. – (1) Societățile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligația de a interoga baza de date CEDAM în vederea stabilirii istoricului de daune al unui vehicul. 

  (2) Această interogare se realizează exclusiv în cazul în care stabilirea clasei de bonus/malus nu se poate realiza pe baza informațiilor conținute de baza de date proprie a societății de asigurare.

  Art. 5. – Transmiterea de informații eronate, incomplete sau neactualizate se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.