Facebook LinkedIn

Decizia nr. 352/2012

privind actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor şi reasigurătorilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 19/06/2012).

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,
În baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 mai 2012, conform art. 4 alin. (26) si art. 8 alin. (2) lit. h1, prin care s-a aprobat actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor și reasigurătorilor ,  
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Ar.1 - Un asigurător și reasigurător care solicită autorizarea conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, achită la depunerea cererii de autorizare o taxă de autorizare de 40.000 lei (RON).
Art. 2. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia nr. 4527/2005, privind actualizarea taxei de autorizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1058 din 26 noiembrie 2005.

p.Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Gheorghe-Cornel COCA-CONSTANTINESCU
Bucureşti, 14 iunie 2012
Nr. 352