Facebook LinkedIn

Ordin nr. 12/2012

pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea și desfășurarea activității de subscriere și cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 05/07/2012).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 6 iunie 2012, prin care s-au adoptat Normele privind autorizarea și desfășurarea activității de subscriere și cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind autorizarea și desfășurarea activității de subscriere și cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală.
  (2) Normele privind autorizarea și desfășurarea activității de subscriere și cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor prudenţiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 29 mai 2002.
Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu
Bucureşti, 28 iunie 2012
Nr. 12


--------------
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


ANEXĂ la Ordin - NORME privind autorizarea și desfășurarea activității de subscriere și cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală

ANEXA 3 la Ordin