Facebook LinkedIn

Ordin nr. 17/2012

pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 693 din 09.10.2012).

  În conformitate cu dispozițiile art.53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare,
 în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art.5 lit.c), art. 8 alin. (1) și ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12.09.2012, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: 

  Art. I. - Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24/12/2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul Ordin.

  Art. II. – Asigurătorii, precum și direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
  Constantin Buzoianu

Bucureşti, 25 septembrie 2012
Nr. 17

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2