Facebook LinkedIn

Ordin nr. 21/2012

pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 07.11.2012). 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 25 octombrie 2012, prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 35 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundațiilor, republicată,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. I. – Normele privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 22/08/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 7 se abrogă.
2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 10. - (1) PAD cuprinde următoarele: 
  a) informaţii furnizate de contractant/asigurat referitoare la: 
  - identificarea asiguratului, contractantului şi a beneficiarului asigurării: numele şi prenumele/denumirea, adresa completă a locuinţei, CNP/CUI, telefon; 
  - identificarea obiectului asigurării: tipul locuinţei, potrivit clasificării prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentele norme, şi semnătura pentru confirmarea datelor furnizate privind tipul locuinţei; 
  b) riscurile acoperite prin contract; 
  c) suma asigurată obligatoriu pentru tipul de locuinţă asigurat; 
  d) prima de asigurare obligatorie aferentă sumei asigurate; 
  e) data emiterii poliţei şi perioada de valabilitate a acesteia; 
  f) datele de identificare ale PAID; 
  g) denumirea asigurătorului autorizat care a eliberat PAD în numele şi contul PAID; 
  h) semnăturile părţilor contractante; 
  i) denumirea actelor normative care prevăd drepturile şi obligaţiile părţilor contractante. 
  (2) Modelul PAD este prevăzut în anexa.”
3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “Art. 14. - (1) Asigurătorul care încheie contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor, în numele şi contul PAID, transferă în contul PAID, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării PAD, suma încasată cu titlu de primă de asigurare, din care reţine în contul său un comision de 10% din valoarea acesteia. 
 (2) Cota reprezentând comisionul la care are dreptul asigurătorul care a încheiat contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor poate fi modificată anual prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”
4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36, cu următorul cuprins:
“Art. 36. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.”
5. După articolul 36 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. 
  Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXĂ 1) (anexa la norme)


Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti , 02 noiembrie 2012
Nr. 21