Facebook LinkedIn

Ordin nr. 23/2012

pentru modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 28.12.2012). 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12 decembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012,
  în temeiul art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
  Articol unic. - Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuã a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 mai 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b), cu excepţia conducătorilor executivi ai brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, au obligaţia să parcurgă primul program de pregătire profesională continuă şi să facă dovada obţinerii certificatului de absolvire a acestuia astfel:
  a) persoanele ale căror nume de familie încep cu litera A până la F inclusiv - până la data de 31 martie 2013 inclusiv;
  b) persoanele ale căror nume de familie încep cu litera G până la Q inclusiv - până la data de 30 iunie 2013 inclusiv;
  c) persoanele ale căror nume de familie încep cu litera R până la Z inclusiv - până la data de 30 septembrie 2013 inclusiv."
  2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
  "(51) Persoanele prevăzute la art. 2 care au absolvit oricare dintre cursurile derulate de Institutul de Management în Asigurări în cadrul proiectului POSDRU sau care sunt atestate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ca lectori în domeniul asigurărilor şi-au îndeplinit obligaţia de a parcurge primul program de pregătire profesională continuă."

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti, 20 decembrie 2012
Nr. 23