Facebook LinkedIn

Ordin nr. 4/2013

pentru modificarea normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2012

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 24.01.2013). 

  În conformitate cu dispozițiile art. 5 lit. a) şi ale art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
potrivit hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a decis desfiinţarea bazei de date pentru evidenţa evenimentelor rutiere REVER,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: 
  Art. I. - Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2012, se modifică după cum urmează:
- La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. III. – Asigurătorii, precum și direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti, 17 ianuarie 2013
Nr. 4