Facebook LinkedIn

Ordin nr. 8/2013

privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 07.02.2013).  

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 ianuarie 2013, prin care s-a adoptat modificarea cotei procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii, 
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) precum și ale art. 251 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
  Art. 1. – Contribuţia asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, denumită asigurarea RCA, la Fondul de protecţie a victimelor străzii, aferentă anului 2013, este stabilită la cota procentuală de 1,0% din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare.
  Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2012 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 27 martie 2012.
Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 
  
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti, 4 februarie 2013
Nr. 8