Facebook LinkedIn

Ordin nr. 9/2013

pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.9/2012

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 15.02.2013). 

   Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 februarie 2013, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 8 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
  Articol unic - Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 2, litera i) va avea următorul cuprins:
“i) persoanele desemnate să conducă activitatea de intermediere în asigurări la asistenții în brokeraj - persoane juridice, precum și personalul propriu al asistenților în brokeraj - persoane juridice, cu atribuții de intermediere în asigurări; conducători ai asistentilor în brokeraj - persoane juridice, cu obiect unic de activitate;”.
 2. Anexele nr.1 şi 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George TUDOR
Bucureşti, 8 februarie 2013
Nr. 9 

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la norme)

INSTITUTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI SIGLA (dacă este cazul)
Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
a programului de calificare profesională

Doamna/Domnul ................................................................., născut(ă) la data de ............................ în.........................................................................................., județul ..............................................., CNP ......................................................., a absolvit cu nota ................................... programul de calificare profesională ………………………….

Acest program a fost aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.


Director general,
...............................................
(semnătura și stampilă)

Data .............................
Seria .......... Nr. ......................


ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la norme)

INSTITUTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI SIGLA (dacă este cazul)
Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
a programului de pregătire profesională continuă


Doamna/Domnul ............................................................................, născut(ă) la data de ....................................... în ................................................................................, județul ..............................................................., CNP ................................................, a absolvit cu nota ....................................... programul de pregătire profesională continuă …………

Acest program a fost aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.


Director general,
...............................................
(semnătura și stampilă)

Data .............................
Seria ....... Nr. ...............

Acest certificat este valabil până la …………………………