Facebook LinkedIn

DECIZIE nr. 999/ 2015 privind completarea art. 4 din Decizia ASF nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.

Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) şi art. 8 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 503/2004, republicată, se completează prevederile art. 4 din Decizia nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Nerva Traian nr. 3, Bl. M101, et. 10, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de înregistrare RO 330904, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu RA006/10.04.2003, reprezentată de administratorul special KPMG ADVISORY SRL, cod unic de înregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, Bucureşti, sectorul 1, cu două puncte, respectiv punctul 9 şi punctul 10, care vor avea următorul cuprins: ......


Descarcă aici textul integral al Deciziei.