Facebook LinkedIn

Decizie de suspendare a activitatii SC PORTAL BROKER DE ASIGURARE SRL

În şedinţa din data de 24 octombrie 2007, Consiliul CSA a hotărât suspendarea temporară a desfăşurării activităţii de asigurare a Societăţii Comerciale PORTAL Broker de Asigurare - S.R.L, în conformitate cu art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, până la data angajării şi aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a noii persoane semnificative care să ocupe funcţia de director executiv.
Totodată, pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de asigurare, brokerului de asigurare i se interzice desfăşurarea activităţii de negociere a încheierii de noi contracte de asigurare sau reasigurare pentru persoane fizice ori juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs sau în legatură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(Decizia nr. 952/ 2007 din 08/11/2007 privind suspendarea activităţii SC Portal Broker de Asigurare - S.R.L a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 26/ 11/ 2007).