Facebook LinkedIn

Revocarea masurii interzicerii temporare a activitatii Power Insurance Broker de Asigurare

În temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9 din Normele privind gradualizarea măsurilor sancţionatorii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.118/2006, se revocă măsura interzicerii temporare a exercitării activităţii de broker de asigurare, prevăzută în Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 502/2008, a Societăţii Comerciale Power Insurance Broker de Asigurare - S.R.L..

(Decizia nr. 609/2008, de revocare a măsurii de interzicere temporară a exercitării activităţii, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.553 din 22 iulie 2008).