CSA aproba cererea NORD-BROKER DE ASIGURARE SRL de suspendare a activitatii pe o perioada de 1 an

în şedinţa din data de 19 august 2008, Consiliul CSA a hotărât suspendarea activităţii Societății Comerciale NORD - Broker de Asigurare - S.R.L., la cerere, pe o perioadă de un an, începând cu data de 10 iunie 2008, conform Hotărârii asociaţilor nr. 3 din 2 iunie 2008, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(Decizia nr. 808/2008, privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială NORD - Broker de Asigurare - S.R.L., a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 09 septembrie 2008).