Facebook LinkedIn

Activitatea "Servbrok Broker de Asigurare", suspendată la cerere

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât suspendarea, la cerere, a activităţii Societăţii Comerciale “Servbrok Broker de Asigurare” – S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(Decizia nr. 189/2010 privind suspendarea, la cerere, a activităţii Societăţii Comerciale “Servbrok Broker de Asigurare” – S.R.L. a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 09/03/2010).