Facebook LinkedIn

Suspendarea, la cerere, a activităţii „Magna Insurance Broker”

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea suspendării, la cerere, pe o perioadă de 3 ani, a activităţii de broker de asigurare desfăşurate de Societatea Comercială „Magna Insurance Broker” - S.R.L.

(Decizia nr. 272/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activităţii de broker de asigurare a Societății Comerciale „Magna Insurance Broker” - S.R.L. a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 13/05/2011).