Facebook LinkedIn

Transferul de portofoliu de la Omniasig VIG SA către BCR Asigurări VIG SA

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a aprobat transferul de portofoliu de asigurări de la Societatea Omniasig Vienna Insurance Group SA, în calitate de cedent, către Societatea BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, în calitate de cesionar, precum şi fuziunea prin absorbţie încheiată între Societatea BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, în calitate de societate absorbantă, şi Societatea Omniasig Vienna Insurance Group SA, în calitate de societate absorbită.

(Decizia nr. 211/11.04.2012 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Omniasig Vienna Insurance Group SA, în calitate de cedent, către Societatea BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, în calitate de cesionar şi a fuziunii prin absorbţie încheiate între Societatea BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, în calitate de societate absorbantă, şi Societatea Omniasig Vienna Insurance Group SA, în calitate de societate absorbită a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 24.04.2012).