Facebook LinkedIn

Măsuri pentru societăţile care încheie asigurări facultative pentru locuinţe

Pentru informarea clară şi exactă a proprietarilor de locuinţe în ceea ce priveşte tipul asigurării pe care aceştia îl incheie, precum şi riscurile acoperite prin poliţele de asigurare pentru locuinţe încheiate, se stabilesc următoarele:

  • Se interzice utilizarea de către societăţile de asigurare, în cadrul desfăşurării activităţii de încheiere a asigurărilor facultative pentru locuinţe a denumirii “PAD” sau sintagme derivate din aceasta, termenul “obligatorie” sau termeni similari, precum şi a sintagmei „asigurarea obligatorie a locuinţelor” sau sintagme similare;
  • Societăţile de asigurare au obligaţia de a informa în mod clar şi exact potenţialul asigurat, încă din fază precontractuală, inclusiv cu privire la prevederile din contractele de asigurare facultativă a locuinţelor care diferă de cele din contractele de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor stabilite prin Legea nr.260/2008 si normele emise în aplicarea acestora (ex.: franşize, excluderi, principiul proporţionalităţii, riscuri neacoperite). 

(Decizia nr. 416/09.07.2012 privind stabilirea unor măsuri în sarcina societăţilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinţe a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 16.07.2012).