Facebook LinkedIn

Norma nr. 5/2018 privind încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Art. 1. - (1) Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru entităţile din domeniul asigurărilor, denumite în continuare asigurători şi brokeri de asigurare.
(2) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare.
.... .


Descarcă AICI textul integral al Normei nr. 5/2018.