Facebook LinkedIn

Norma nr. 39/2016 privind asigurările auto din România

Art. 1. – Prevederi generale
(1) Prezenta normă reglementează:
a) forma și conținutul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumit în continuare contract RCA;
b) condițiile și criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA;
c) procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor și lichidarea dosarului de daună;
d) sistemul bonus-malus;
e) forma, dimensiunile, conținutul și procedurile privind utilizarea formularului de Constatare amiabilă de accident;
f) procesul de avizare și înregistrare, obligațiile și responsabiltățile personalului care efectuează constatarea daunelor;

(2) Condițiile contractuale minime obligatorii pentru asigurarea RCA sunt stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare OUG nr. 54/2016 și de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, emise în aplicarea acesteia.
....

Descarcă AICI textul Normei nr. 39/2016 .

Norma nr. 39/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 08 decembrie 2016.