Facebook LinkedIn

NORMA NR.19/ 2016 pentru modificarea și completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui C.S.A. nr.10/2007

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează registrele care fac parte din Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, gestionat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. q) din Legea
Page 2 of 12
32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) modul de deschidere și de menținere a registrului agenților de asigurare de către asigurători, având următoarea structură: agenți de asigurare persoane fizice, agenți de asigurare persoane juridice, agenți de asigurare subordonați, persoane juridice (care desfășoară activitate de bancassurance), conform anexei nr. 1, macheta nr. 1;
b) modul de deschidere și menținere a registrului privind subagenții de asigurare de către agenții de asigurare, persoane juridice, conform anexei nr. 1, macheta nr. 2;
c) modul de deschidere și menținere a registrului pentru personalul propriu de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, conform anexei nr. 2, macheta nr. 1;
d) modul de deschidere și menținere de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare a Jurnalului asistenților în brokeraj, conform anexei nr. 2, macheta nr. 2.
.....

Descarcă aici textul Normei nr. 19/2016.