Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113119/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile minime care trebuie publicate anual de către asigurători

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 630 din 21 iulie 2006).

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 iunie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind informatiile minime care trebuie publicate anual de catre asiguratori,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Normele privind informatiile minime care trebuie publicate anual de catre asiguratori, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala reglementari si Directia generala supraveghere, solvabilitate si raportari financiare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 23 iunie 2006
   Nr. 113.119
 

ANEXA - NORME privind informatiile minime care trebuie publicate anual de catre asiguratori

 

   Art. 1. - (1) Asiguratorii autorizati sa practice activitatea de asigurari generale si/sau activitatea de asigurari de viata au obligatia ca, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sa publice anual un raport care sa permita accesul liber si neîngradit al publicului larg, al asiguratilor si potentialilor asigurati la informatii referitoare la activitatea desfasurata de asiguratori în cursul unui exercitiu financiar.
   (2) Raportul anual publicat de catre asiguratori în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentelor norme trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
   a) denumirea asiguratorului si forma juridica;
   b) numarul de ordine din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari;
   c) adresa sediului social al asiguratorului;
   d) prezentarea structurii actionariatului si a managementului asiguratorului însotita de raportul scurt al administratorilor;
   e) prezentarea categoriilor si claselor de asigurare practicate;
   f) informatii generale privind produsele de asigurare si deducerile prevazute de legislatia fiscala care se aplica contractelor de asigurare;
   g) prezentarea retelei si a canalelor de distributie a produselor de asigurare practicate;
   h) prezentarea reprezentantelor de despagubiri, a retelei de asistenta si a situatiilor anuale regularizate în concordanta cu bilantul contabil în cazul asiguratorilor care practica clasa de asigurare nr. 10 lit. B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, exclusiv raspunderea transportatorului, si clasa nr. 18 "Asigurari de asistenta a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta";
   i) forma scurta a raportului auditorului financiar extern;
   j) informatii generale privind: activele, obligatiile, veniturile si cheltuielile, portofoliul de asigurari, numarul de contracte, a activitatii de reasigurare, indemnizatii datorate si platite, nivelul expunerii asiguratorului la riscurile de catastrofe naturale, programul de reasigurare;
   k) plasamentele investitionale efectuate si randamentul acestora, cu mentiunea ca pentru categoria de asigurari de viata, acestea se vor prezenta pentru fiecare clasa de asigurari practicata, cu precizarea unor informatii detaliate referitoare la tara în care sunt localizate, emitentul, piata bursiera pe care se tranzactioneaza, valoarea de piata etc.;
   l) forma scurta a situatiilor financiare anuale;
   m) legea aplicabila contractului de asigurare;
   n) strategii si perspective de dezvoltare a activitatii asiguratorului.
   Art. 2. - Raportul anual prevazut în prezentele norme trebuie publicat într-un cotidian de circulatie nationala si pe site-ul asiguratorului, în termen de 90 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
   Art. 3. - Nerespectarea în orice mod a dispozitiilor prezentelor norme se sanctioneaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.