Ordin ASF nr. 2/2013 pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui CSA nr. 9/2012

     În vigoare de la 22 mai 2013. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 22 mai 2013.


    Potrivit Hotărârii din data de 24 aprilie 2013, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, 
    în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 3 lit. b) coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013,
    preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următorul ordin:
   Articol unic. -   Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
   - La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 
   " (5) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b), cu excepţia conducătorilor executivi ai brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, au obligaţia să parcurgă primul program de pregătire profesională continuă şi să facă dovada obţinerii certificatului de absolvire a acestuia astfel: 
   a) persoanele ale căror nume de familie încep cu litera A până la F inclusiv - până la data de 30 septembrie 2013 inclusiv; 
   b) persoanele ale căror nume de familie încep cu litera G până la Q inclusiv - până la data de 30 noiembrie 2013 inclusiv; 
   c) persoanele ale căror nume de familie încep cu litera R până la Z inclusiv - până la data de 28 februarie 2014 inclusiv."
 
 
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Dan Radu Ruşanu
 
 
 
    Bucureşti, 16 mai 2013. 
    Nr. 2.