Hotărâre nr. 19/2015 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la FPVS

    Art. 1. - (1) Contribuţia asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, denumită asigurarea RCA, la Fondul de protecţie a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, aferentă anului 2015, este stabilită la cota procentuală de 2,00% din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare.  
  (2) Sumele ce reprezintă contribuţia asigurătorilor RCA la Fond se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau până în următoarea zi lucrătoare. În documentele de plată a contribuţiilor la Fond trebuie să se precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.   

Descarcă aici Hotărârea nr. 19/2015.Hotărârea nr. 19/2015 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii a fost a publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 22 aprilie 2015.